Saturday, April 18, 2015

Янхантай цуг амьдарч байгаа. Тэгээд бүр "Тэр" гээч!

Бичиж байна.
Удахгүй...

No comments:

Post a Comment